<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
bg_photo_blurry.jpg

Infografikk: Dette er hva de nye GDPR-reglene betyr for deg og din bedrift

EUs nye personvernregler vil øke personvernet og gi myndighetene større muligheter til å aksjonere mot
selskaper som bryter de nye lovene. Samtidig stiller det økte krav til de som skal lagre personopplysninger.

Dette er noe av det du må huske på:
1. Må ha samtykke fra de du registrerer opplysninger om.
2. Alle har krav på å kunne korrigere feilaktig informasjon
3. Data-ansvarlige må rapportere databrudd innen 72 timer
4. Høyt straffenivå: Opptil 20 millioner Euro

shutterstock_520790230-norsk-tekst-200-pix.jpg