<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du utenlandske kunder eller leverandører?

Risk-management

D&B Credit er et verktøy for smart risikostyring – med kredittsjekk og overvåking av 300 mill. foretak i 220 land.


Med D&B Credit kan du:

  1. Unngå tap på kunder og leverandører fra hele verden.
  2. Si ja til flere kunder og økt salg.
  3. Få varsel om viktige endringer hos dine kunder og leverandører.
  4. Frigjør tid du kan bruke på andre aktiviteter.
  5. Få bedre risikostyring på hele din globale portefølje.

GRATIS: Fyll inn skjema og start 30-dagers gratis prøveperiode i dag.

Prøv D&B Credit gratis i 30 dager!