For å gi kundene dine en god kundeopplevelse er du avhengig av oppdaterte og relevante kundedata. Bisnode Consumer Intelligence (BCI) sikrer datakvalitet i ditt kunderegister og presis kunnskap om kundene.

Skal du lykkes med digital kommunikasjon, må du har høy kvalitet på dine kundedata. Datadrevet markedsføring baseres på god kundeinformasjon.

Bisnode Consumer Intelligence (BCI) gir deg oppdaterte kundelister og optimale muligheter til å kommunisere effektivt og relevant med eksisterende og potensielle kunder.

Har du kundedata i flere systemer?

Mange selskaper og organisasjoner har kundedata spredt på flere datakilder og lagret i ulike databaser eller kundesystemer. Med BCI tilbyr vi vasking av lister, som sikrer riktig informasjon om kundene på tvers av flere baser. BCI sikrer at du vet hvem kunden er.  

Kunder kan gi informasjon om seg selv på en nettside, legge igjen e-post med samtykke, eller ringe kundebehandler. Det er viktig å identifisere at informasjonen du har er knyttet til riktig person. Hvem er Per? Og har jeg riktig informasjon om Per? Med BCI får du umiddelbart riktig info, det vil si den unike ID-en.

Med BCI tilbyr vi å holde kontroll på informasjonen som er knyttet til den unike ID-en, dersom kunden f.eks. reserverer seg, flytter eller dør.

 

Basis kontaktinformasjon er grunnmuren

Informasjonen om personer må til enhver tid være oppdatert. Basis kontaktinformasjon er sentrale elementer du bør ha kontroll over for å kunne kommunisere effektivt med kundene dine og være relevant i kommunikasjonen. Har du flere ulike systemer og de samme dataene lagret flere steder? Utnytt potensialet i kundedataene. Samle alle data og påfør Unike ID-er.

 

Få mer informasjon om kundene

Bisnode Consumer Intelligence er en API-løsning som gir deg full kontroll på kundedatabasen, og kan berike informasjon du ikke allerede har om kundene.

Ved å kombinere våre analyserte data med dine eksisterende kundedata vil du få bedre innsikt i dine målgruppers atferd, ønsker og behov, og kan dermed spisse og målerette budskap mot dine kunder i alle stadier av kundereisen.

Med BCI kan du supplere dine kundedata med flere variabler, som gjør at du du får mer informasjon om kundene i kunderegisteret, eller CRM-basen, når du først har identiteten kan BCI via Basic Enrichment berike med variabler som:

  • Kjøpekraft
  • Livsfase
  • Boform
  • Eieform for bolig
  • Utdanning

Har du kunder i flere land har du stor nytte av å lage tilnærmet lik og relevant kommunikasjon til samme målgruppe.

Vit også at BCI vil levere Local Enrichment variabler som er tilpasset det lokale markedet, da også Norge.

Les også: Dette må du vite om kundene dine

 

Ønsker du å samle databasene i flere land?

For selskaper som operer på tvers av landegrenser, og har kunder i flere land, kan dette ofte være en stor utfordring som i verste fall kan bremse selskapets vekst.

Pålitelige datakilder kan i enkelte land være vanskelig å oppdrive, og ofte lagres informasjonen i forskjellige systemer som ikke har mulighet til å snakke med hverandre, eller utveksle data. Det er byggeklossen Bisnode gir deg i BCI, som gjør det mulig å samkjøre data fra flere kilder.

Bisnode Consumer Intelligence (BCI) er en API-løsning som gir deg tilgang til kundedata i hele Europa. I Bisnode har vi en unik mulighet til å samle databaser i flere land, med samme tekniske løsning.

 

Integrering og utveksling av kundedata

API-en integreres direkte i dine systemer, og sørger for at alle dine kundedata oppdateres i sanntid. Løsningen åpner i tillegg muligheter for datautveksling mellom dine eksisterende systemer.

Med Bisnodes høykvalitetsdata kan du forbedre og strømlinjeforme både salgsprosessen og kundereisen.

Med BCI er alle dine kundedata tilgjengelig til enhver tid, noe som gir deg muligheten til å identifisere hvor hver enkelt kunde er i kundereisen og gi alle dine kunder en personalisert kjøpsopplevelse.

Les mer: Analyser dine kundedata

 

Med Bisnode Consumer Intelligence kan du:

  • Forsikre deg om at alle kundedataene dine er oppdaterte og korrekte til enhver tid.
  • Identifisere kundene dine, og holde informasjonen du har om dem i systemene dine oppdatert – selv når informasjonen er lagret i forskjellige systemer som tidligere ikke kunne utveksle data.
  • Få ny og bedre kundeinnsikt ved å kombinere dine egne kundedata med Bisnodes forbrukerdata.
  • Få tilgang til omfattende europeiske kundedata via en API som er direkte integrert i dine systemer gjennom Bisnode.