<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=847228605309050&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
bg_photo_blurry.jpg

D&B Credit demo.jpg

Har du utenlandske kunder eller leverandører?

Med D&B Credit får du tilgang til detaljerte kredittopplysninger om 250 millioner foretak i 220 land.

Med D&B Credit kan du:

  1. Ta kredittbeslutninger med minimal risiko.
  2. Overvåke alle endringer i din internasjonale portefølje.
  3. Administrere og segmentere kundeporteføljen din for å få innsikt
    du kan dele med hele organisasjonen.
  4. Få tilgang til ledende, globale data og analyser som gjør at du kan
    ta bedre og mer nøyaktige beslutninger.
  5. Frigjøre tid du kan bruke på andre aktiviteter

GRATIS: Fyll inn skjema og start 30-dagers gratis prøveperiode i dag.